eSignature

eSignature ลายเซ็นต์บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงผลเหมือนลายเซ็นบนเอกสารกระดาษ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าได้ลงนามจริง


MORE INFO

Mobile Application

Anytime Anywhere ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบน Web Browser หรือ  Mobile Devices ผ่านทาง Internet ลดการติดตั้ง Software ที่ยุ่งยาก ดูแลรักษาง่าย LessPaper เปลี่ยนงานเอกสารจากแฟ้มมาอยู่บนฝ่ามือ ไม่ต้องหอบแฟ้มงานกลับบ้าน อนุมัติสั่งการระหว่างเดินทาง ฯลฯ LessPaper ทำงานได้บนอุปกรณ์พกพา ทั้ง Android และ iOS


MORE INFO

workflow

Workflow ผู้ใช้สามารถกำหนดเส้นทางมาตรฐานของเอกสารแต่ละประเภท พร้อมผูกตราประทับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสะดวกในการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์


MORE INFO
012

ทดลองใช้

PayrollZ บริการระบบค่าแรงเงินเดือนบน Internet เปิดให้บริการฟรีแล้ววันนี้

 

PayrollZ's Features

ระบบค่าแรงเงินเดือนพร้อมใช้, เพียงแค่บันทึกทะเบียนสถานประกอบการ, พนักงาน, เงินได้เงินหัก ก็พร้อมสั่งคำนวณและออก รายงาน เพิ่มเติม

รายงาน ภงด 1ก. และ ทวิ 50

คุณสามารถออกรายงาน ภงด 1ก. และ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ประจำปี 2555 ได้ง่ายๆ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ 

 


 

เข้าใช้งาน PayrollZ 

Login Name

    Password

       

 

ตารางอัตราภาษีปี 56 เปลี่ยนแล้ว

เปรียบเทียบอัตราภาษีปี 55 - 56

ปี 56 ตารางอัตราภาษีเปลี่ยนไป ต้องปรับตารางภาษีในโปรแกรมใหม่เพื่อการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง

ระบบค่าแรงเงินเดือน payrollz พร้อมให้บริการแล้ว

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

32/144 ถ.สุขุมวิท

ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

Tel: (662)-332-2794-6
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.affixtechnology.co.th

ข่าวล่าสุด (Latest News)