eSignature

LessPaper ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทำธุรกรรมด้วยการลงนามในเอกสารกระดาษ ผู้ใช้งานสามารถทำบันทึกลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัลลงบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นต์บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงผลเหมือนลายเซ็นบนเอกสารกระดาษ ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆบนระบบ LessPaper ทำงานได้เหมือนกับการทำงานจริงบนเอกสารกระดาษ


MORE INFO

Web & Mobile Application

LessPaper ทำงานแบบ web-based application ลดภาระการติดตั้งโปรแกรม ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษาระบบ  นอกจากนี้ยังมี  Mobile application สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถลงนามเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา LessPaper เปลี่ยนงานเอกสารจากแฟ้มมาอยู่บนฝ่ามือ ไม่ต้องหอบแฟ้มงานกลับบ้าน อนุมัติสั่งการระหว่างเดินทาง ฯลฯ LessPaper ทำงานได้บนอุปกรณ์พกพา ทั้ง Android และ iOS


MORE INFO

workflow

Workflow   LessPaper มีระบบ  workflow ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปสามารถกำหนดขั้นตอนเอกสารต่างๆได้ด้วยตนเอง สามารถควบคุมการเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน ทำให้ธุรกรรมสำนักงานสามารถดำเนินการด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอการติดตั้งจากเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ผู้ใช้สามารถกำหนดขั้นตอนเอกสารให้กับเอกสารแต่ละประเภท พร้อมผูกตราประทับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสะดวกในการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์


MORE INFO
012

ทดลองใช้

LessPaper เปิดให้บริการทดลองใช้แล้ววันนี้

Tel: 02-332-2794 ถึง 6

 

Features

ระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper ทำงานผ่าน Web Browser ง่ายต่อการติกตั้งใช้งาน

คุณจะสามารถทำงานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกับทำงานอยู่บนเอกสารกระดาษ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือ ช่วยให้งานจัดการเอกสารเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบ workflow มีตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถออกแบบได้เอง และสามารถลงนามเอกสารด้วยลายเซ็นดิจิทัล

นอกจากนี้ ด้วย mobile app ช่วยให้ผู้บริหารสามารถลงนามเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา  เพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

East Coast Furnitech


 


 

ตารางอัตราภาษีปี 56 เปลี่ยนแล้ว

เปรียบเทียบอัตราภาษีปี 55 - 56

ปี 56 ตารางอัตราภาษีเปลี่ยนไป ต้องปรับตารางภาษีในโปรแกรมใหม่เพื่อการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง

ระบบค่าแรงเงินเดือน payrollz พร้อมให้บริการแล้ว

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

32/144 ถ.สุขุมวิท

ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

Tel: (662)-332-2794-6
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.affix.co.th

ข่าวล่าสุด (Latest News)